За нас

ДЮФК „Янтра – 2013“ е специализиран в ранното обучение по футбол за момчета и момичета от 3 до 12 години. Заниманията се водят от млади, квалифицирани и мотивирани специалисти, завършили Треньорската школа на БФС. Наши партньори са детски градини и училища.

В центъра на философията на ДЮФК „Янтра – 2013“ е идеята за обучение чрез забавление, а именно за развитие на потенциала на децата. Това е заложено в нашата методика, която е ориентирана към подготовката на играчите, а не към резултатите.

Стремежът ни е да предложим съобразени с възрастта на децата игри, упражнения и тренировки, които да създадат у тях трайно и положителнo отношение към редовните класни и извънкласни занимания със спорт.

Стремим се към развитието на динамични, подвижни, намиращи се на адекватно за възрастта им техническо/тактическо ниво, креативни играчи, за които футболът е празник и в същото време могат да носят отговорност в решителните моменти.

Тази цел трябва да се постигне чрез използването на комплексна (включваща духа и тялото) методика на тренировки. За нас на първо място е индивидуалното отношение към децата, а след това са груповите и отборни тренировки.

За нас е важен балансът между социалната и спортната дейност и вниманието към всички деца, които имат по-сериозни футболни амбиции. За целта се използва, съобразен с възрастта на играчите тренировъчен комплекс, който е насочен към развитието и усъвършенстването на тeхните технически и тактически качества, познания и умения, на физическата им форма и манталитета им на спортисти.

Основната дейност на ДЮФК „Янтра – 2013“ е свързана с предлагането на занимания по футбол в детски градини, училища, както и индивидуални тренировки за усъвършенстване. За втори сезон ще участваме с два отбора в градското първенство по Футбол 5 и за първи с един по Футбол 7.

Задачите, които сме си поставили са:

– Да подкрепим трениращите при нас деца в развитието на техния човешки и спортен потенциал, подпомагайки изграждането им като личности;
– Подготовка на играчи за юношеските отбори на ДЮФК „Янтра – 2013“;
– Решаване на социалните ангажименти по популяризиране на футбола в Габрово и цялата страна;
– Да дадем своя принос за по-доброто бъдеще на нашето – надяваме се по-добро и проспериращо общество.